Dokumentas atspausdintas iš INFOLEX teisės aktų sistemos www.teisesaktai.lt.
Teisės aktai: Dokumento straipsnis
Šriftas
Kopijuok citavimui
 • Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 6 straipsnis.
 • http://infolex.lt/ta/63276:str6
Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas 6 straipsnis.
Straipsnio redakcija įsigalioja nuo: 2011-05-01
Teisės akto redakcija įsigalioja nuo: 2015-05-01
Straipsnis tekste
 • 6 straipsnis. Administracinis reglamentavimas

  KEISTA:

  2009 06 11 įstatymu Nr. XI-283 (nuo 2009 06 25)

  (Žin., 2009, Nr. 75-3062)

   

  1. Tik viešojo administravimo subjektai turi teisę leisti administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.

  2. Tik viešojo administravimo institucijos turi teisę priimti norminius administracinius aktus, reikalingus įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti.

  KEISTA:

  2010 12 23 įstatymu Nr. XI-1259 (nuo 2011 05 01)

  (Žin., 2011, Nr. 4-125)

   

  3. Individualius administracinius aktus turi teisę priimti viešojo administravimo subjektai, turėdami šio įstatymo nustatyta tvarka jiems suteiktus viešojo administravimo įgaliojimus.

  4. Privalomus reikalavimus asmenims nustato tik įstatymai ar jų pagrindu priimti teisės aktai.

   

Pranešimas
Dėkojame.
Pranešimas išsiųstas
Atšaukti
© 2004 INFOLEX Tel.: 8 700 55235 El.paštas: praktika@infolex.lt